บริษัท  สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท  จำกัด

สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสนามกอล์ฟ มาตรฐานสากล  ระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์ส ขนาด 18 หลุม

เป็นสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในภาคอีสาน

ตั้งอยู่ที่  555 ม.19 ถ. 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม)  ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทโดยมีตำแหน่งว่างดังนี้

 ตำแหน่ง      :     พนักงานธุรการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน 1 อัตรา

                        สังกัดแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

เงินเดือน       :     ตามอัตราโครงสร้างของบริษัท

ลักษณะงาน   :     จัดทำเอกสารทางแผนกและปฏิบัติงานตามระบบงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร  ดังนี้

การศึกษา     :  ปริญญาตรีทุกสาขา

เพศ            :  ชาย/หญิง  อายุ  22-28 ปี

ประสบการณ์ :  มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ  :  1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี  

                               2. ขยัน  ซื่อสัตย์ มีทักษะในพูดดี  การสื่อสารดี

                               3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

 

 

 


 


 


เอกสารประกอบการสมัคร  1. สำเนาบัตรประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3.  สำเนาวุฒิการศึกษา  4.  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)  5.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  6. ใบผ่านงาน(ถ้ามี)

สวัสดิการ  1.  ชุดฟอร์มพนักงาน  2. Service Charge  3. อาหาร 2 มื้อ  4. โบนัส  5.  ปรับประจำปี  6. ประกันสังคม  7. วันุหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน ต่อปี  

8. วันหยุดประเพณีไม่น้อยกว่า 15 วัน ต่อปี 9. งานสังสรรค์ประจำปี  10. สวัสดิการช่วยเหลือกรณีต่างๆ และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น  ติดต่อขอสมัครงานด้วยตนเองได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือจนกว่าจะสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมในตำแหน่งได้ครบถ้วนแล้ว

บริษัท  สันติบุรี  ดีเวลลอปเม้นท์  แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ)

เลขที่  555 ม.19 ถนน 208 (ขอนแก่น-มหาสารคาม)  ตำบลท่าพระ  อ.เมือง  จ. ขอนแก่น 40260

โทร 043-209000 ต่อ 1610 - 11 แฟกซ์  043-209003  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่  ฝ่ายบุคคลและธุรการ  คุณมงคลรัตน์  ภูมิคอนสาร/คุณอัญชลี  พันไธสง